2018 yılı Ar-Ge Projeleri İmza Töreni Gerçekleşti
01.11.2019

10 AR-GE PROJESİNİN SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında %3 Ar-Ge yoğunluk hedefi bulunmaktadır. Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge projelerinin bu hedef doğrultusunda daha dinamik bir süreç ile başlatabilmek adına SSB mevzuatında “SSB Ar-Ge Paneli” tanımlanmıştır.

SSB Ar-Ge Panelinde, güvenlik birimlerimizin mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan veya geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarındaki projeler için başlatma kararları alınmakta;  aynı zamanda son ürün teslimatı içermeyen teknik gösterim ağırlıklı projeler için geniş alan çağrıları yapılmasına karar verilmektedir.

SSB Ar-Ge Paneli ilk toplantısını, 22 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirmiş olup, son iki yıl içinde dört kez toplanmıştır. Bugün, bu panellerimiz neticesinde kararı alınan ve 2018 yılı içinde başlatılan 10 projenin sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TSK, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir törenle imzalanmıştır.

İmzalanan Projeler:

1.      Alüminyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (Ayna)

2.      Duyarsız Yemleme Şarjı Geliştirme (Duyem)

3.      Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi Geliştirilmesi (Düfas)

4.      Sıcak Şekillendirme İle Multifazlı Çelik Geliştirme (Hançer)

5.      Twt İçin Yüksek Voltaj Güç Kaynağı Geliştirilmesi (Kudret)

6.      Stirling Soğutuculara Yönelik Kalıcı Mıknatıs Neodyum (Ndfeb) Geliştirilmesi (Mıknatıs)

7.      Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (Nar)

8.      Nükleer Radyasyon Tehdidine Karşı Yerli Algılayıcı Ve Tespit Sistemi Geliştirilmesi (Radat)

9.      Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga Güç Yükselteci Geliştirilmesi (Seyyah)

10.    Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor  (Y3)

 Bahse konu projelerde yüklenici modeli KOBİ-Sanayi-Üniversite iş birliğine dayalı olarak oluşturulmuş, üniversitelerimiz, enstitülerimiz ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere 15 yüklenici veya alt yükleniciye yer verilmiştir.   

Özellikle havacılık uygulamalarında kritik malzemelerin yerli olarak üretilmesi ile bu alanda ülkemizin yurt dışı bağımlılığı büyük oranda giderilecek olup, AYNA Projesi ile havacılık gereksinimlerine uygun olarak aşınma dirençli, korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklık mukavemetine sahip alaşımlar konusunda yurt dışı bağımlılığın kaldırılması hedeflenmektedir.

Öte yandan HANÇER Projesi ile sıcak şekillendirme prosesine uygun zırh çeliği alaşımının geliştirilmesi, MIKNATIS Projesi ile üstün manyetik özelliklere sahip Neodyum Demir Bor tabanlı kalıcı mıknatısların milli olarak geliştirilmesi, DÜFAS Projesi ile düşük frekanslı aktif sonar sistemlerine yönelik piezoelektrik tek kristal seramik malzeme ve transdüserlerin geliştirilmesi, KUDRET Projesi ile yürüyen dalga tüplerin çalışabilmeleri için gerekli yüksek voltajları üretebilen güç kaynağı geliştirilmesi ve SEYYAH Projesi ile Radar, Elektronik Harp ve Uydu/Uzay Sistemlerinde kullanılabilecek nitelikte tamamen milli imkânlar ile Yürüyen Dalga Tüp Güç Yükselteci geliştirme teknolojisi kazanılması hedeflenmektedir.

NAR Projesi ile Kızılötesi algılama sistemlerinin ve bileşenlerinin milli imkanlarla geliştirilebilmesi ve yurt dışı bağımlılığın giderilmesi, yüksek voltajları üretebilen güç kaynağı geliştirmesi, RADAT Projesi ile nükleer radyasyon tehditlerini tespit etmek amacı ile algılayıcı sistem geliştirilmesi ve roket ve füze sistemlerinde kullanılmak üzere DUYEM Projesi ile güvenlik ve duyarsızlık isterleri üst seviyede olan duyarsız yemleme şarjı geliştirilmesi sağlanacaktır.

Bu yıl ilk defa, Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor Yarışma Programı (Y3) ile Elektro Optik uydu görüntülerinden otomatik hedef tespit ve tanıma konularında ülkemizde var olan yetenek ve birikimler adil ve hassas bir şekilde ölçülerek, bu kabiliyetlerin gelecek projelerde değerlendirilmesi hedefleniyor.

İmzalanan ve imzalanacak yeni projelerle, emniyet ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi ve ülkemiz Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunulacaktır.

​​​​​​​

​​​