Siber Güvenlik Teknolojileri Geliştirilmesi (SAGA) Çağrısı Duyurusu -Süre Uzatımı-
21.08.2020

Başkanlığımız Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Siber Güvenlik Teknolojileri OTAĞ çalışmaları sonrasında 6. Ar-Ge Paneli'nde Siber Güvenlik Teknolojilerinin Geliştirilmesi konulu Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı'na çıkılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Siber Güvenlik Teknolojilerinin Geliştirilmesi SAGA Çağrısı kapsamında çalışılması hedeflenen alanlar aşağıda listelenmektedir.

 

  • Kritik Altyapılarda Anomali/Zafiyet Tespiti/Engelleme Sistemleri
  • Siber Taarruz Yöntemlerinin Geliştirilmesi
  • Bulut (Cloud) Güvenliği
  • Nesnelerin İnterneti (IOT) Güvenliği
  • Mobil Cihaz Güvenliği

 

SAGA’ya cevaplar; SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı’na (arge.ssb.gov.tr) üye olunarak erişilebilecek olan “Çevrimiçi SAGA Başvuru Formu” doldurmak suretiyle verilecek olup, başvuru numarası içeren ve başvurunun yapıldığını gösterir resmi yazı veya dilekçe Ar- Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben en geç 02/10/2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar SSB Genel Evrak Birimi’ne teslim edilecektir. Detaylı bilgilere aşağıda verilen çağrı duyurusu ve başvuru kılavuzundan erişebilirsiniz.

 

​​​​​​​

​​​