Havacılık Motor Malzemeleri Teknoloji Paylaşım Günü Etkinliği 20 Nisan 2021 Tarihinde Gerçekleştirildi
20.04.2021

Başkanlığımız Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Teknoloji Paylaşım Günlerinin (TPG) ikincisi “Havacılık Motor Malzemeleri” temasıyla 20 Nisan 2021 günü Başkan Yardımcısı Dr.Celal Sami TÜFEKÇİ’nin açılış konuşmaları ile gerçekleştirilmiştir. Savunma dâhil birçok sektörden havacılık, havacılık motorları ve havacılık motor malzemeleri alanları ile ilişkili kurum/kuruluşlar ve üniversite/enstitüler ile kuvvet temsilcilerinin yer aldığı TPG’ye 185 kişi katılım sağlamıştır.

TPG’ler ile, Başkanlığımız tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında geliştirilen yeteneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda daha verimli olarak kullanılabilmesine yönelik farkındalığın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, yedi saat süren Havacılık Motor Malzemeleri TPG kapsamında Başkanlığımızca yürütülen Ar-Ge Projeleri hakkında sunumlar gerçekleştirilmiş ve katılımcılara proje faaliyetleri ile kazanımları çerçevesinde bilgiler aktarılmıştır.

Havacılık Motor Malzemeleri TPG, 3 oturum olarak planlanmış ve her bir oturum tema kapsamında bir teknoloji alanında gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda “Döküm ve Dövme Teknolojileri”, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumda “Eklemeli İmalat Teknolojileri” ve son oturumda “Alaşım Teknolojileri” alanlarındaki toplam 11 Ar-Ge projesi gündemde yer almıştır.

​​​​​​​

​​​