Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Çalıştay Sonuç Toplantısı Gerçekleştirildi
27.11.2020

Savunma Sanayii teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacı ile geleceğin teknolojilerine yatırım yapılarak sistem/alt sistem ürünleri geliştirmek hedefi kapsamında Başkanlığımız öncülüğünde “Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ)” oluşturulmasına karar verilmiştir.

 

Ülkemizde Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Teknolojisinin geldiği noktanın belirlenmesi, mevcut durumda çalışılan ve gelecekte çalışılması planlanan konulara yönelik olarak yapılması gerekenler ile birbirini bütünleyen çalışmaların kurgulanması için gerçekleştirilecek çalıştay faaliyetlerinin “Elektronik/Optoelektronik”,  “Kompozitler, Kaplamalar ve Boyalar” ile “Enerji” odak çalışma grupları vasıtasıyla ele alınması ve çalıştay toplantılarının çıktısı olarak da “Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Yol Haritası”nın hazırlanması planlanmaktadır.

 

Grafen ve İki Boyutlu Malzeme OTAĞ Çalışma Grubu lider kuruluşu olan ASELSAN ile bir takım toplantılar yapılarak yol haritası çalışmalarına 2019 yılında başlandı. Yönlendirme Komitesinin ilk toplantısı ise 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 3 Mart 2020 tarihinde 50 farklı üniversite ve 15 firmadan 200'ün üzerinde katılımcıyla Lansman Toplantısı gerçekleştirildi. 13-14-15 Mayıs 2020 tarihlerinde ise ilk odak grup toplantıları çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İlgili toplantılara 40 civarında üniversite, 15 firma ve çeşitli araştırma merkezlerinden konusunda uzman 150’nin üzerinde seçkin akademisyen, personel ve araştırmacı katılım sağlayarak 144 konu önerisi değerlendirilmiştir. 2. odak grup toplantıları ise 1-2-3 Temmuz 2020 tarihlerinde yine çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar ile ülkemizin Grafen ve İki Boyutlu Malzeme alanındaki güçlü, zayıf, tehditler ve fırsatlar analizi gerçekleştirilmiştir. 9-10-11-15 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan 3. Odak grup toplantılarında ise belirlenen teknoloji konuları özelinde önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Gerçekleştirilen odak grup toplantıları kapsamında yapılan çalışmaları tüm paydaşlar ile paylaşmak üzere 27 Kasım 2020 tarihinde Çalıştay Sonuç Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu aşamanın ardından Yol Haritası Raporu’nun yazım çalışmaları başlamış olup 2021 yılı içerisinde yayınlanması planlanmaktadır.

 

Bu kapsamda, alanlarında uzman Odak Grup Üyeleri tarafından savunma, havacılık ve uzay sanayi için stratejik öneme sahip Teknoloji Konuları ortak akıl ile saptanıp, kazanılması hedeflenen teknolojiler, kullanıcı makamların yetenek ihtiyaçları ile ilişkilendirilecektir.

​​​​​​​

​​​