Sürü Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı Süre Uzatımı
15.04.2021

Başkanlığımız Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sürü Zekâsı Teknolojileri OTAĞ çalışmaları sonrasında 7. Ar-Ge Paneli'nde Sürü Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi konularında Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı'na çıkılmasına karar verilmiştir.

Sürü Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrıları kapsamında çalışılması hedeflenen alanlar aşağıda listelenmektedir.

  • Hareketli Tasarsız Ağlar (MANET, VANET, FANET vb.) ve Dağıtık Ağ Yönetimi
  • 4G/5G’nin Askeri Uygulamaları
  • V2X (Vehicle to Anything)
  • Kendi Kendini Onaran Ağ Yapıları
  • Esnek Ağ Protokolleri
  • Dağıtık Sistemlerde Spektrumun Etkin ve Verimli Kullanımı için Girişim Yönetimi
  • Planlama Gerektirmeyen ve Ölçeklenebilir Yapıya Sahip Ağ Kurulumu
  • Mm Dalga Boyu Haberleşme
  • Boyut, Ağırlık ve Güç Tüketimi Bakımından Düşük Bütçeli Haberleşme Sistemleri
  • Ultra Geniş Bant Dalga Şekli Tasarımı

SAGA’ya cevaplar; SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı’na (arge.ssb.gov.tr) üye olunarak erişilebilecek olan “Çevrimiçi SAGA Başvuru Formu” doldurmak suretiyle verilecektir. Başvurunun işleme alınması için SSB Ar- Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben yazılmış, proje önerisinin adını içeren, firma/kurum/kuruluş adına yetkili kişinin imza ve kaşesinin yer aldığı dilekçenin hazırlanıp, taranarak başvuru esnasında “Doküman Ekle” adımında başvuruya eklenecek dosyalarla birlikte en geç 18/06/2021 Cuma günü saat 15:00'e kadar yüklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgilere aşağıda verilen çağrı duyurusu ve başvuru kılavuzundan erişebilirsiniz.

​​​​​​​

​​​