Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı Süre Uzatımı
15.04.2021

Başkanlığımız Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sürü Zekâsı Teknolojileri OTAĞ çalışmaları sonrasında Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojileri Geliştirilmesi konularında Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı'na çıkılmasına karar verilmiştir.

Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojileri Geliştirilmesi SAGA Çağrısı kapsamında çalışılması hedeflenen alanlar aşağıda listelenmektedir.

  • Merkezi/Dağıtık Karar Verme
  • Merkezi/Dağıtık Görev Paylaşımı
  • Dinamik Gelişen Davranışlar için Sürü Formasyonları ve Modelleri
  • Uzlaşma Yöntemleri ve Stratejileri 
  • Merkezi/Dağıtık Sürü Algoritmaları Test ve Doğrulama Yöntemleri

SAGA’ya cevaplar; SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı’na (arge.ssb.gov.tr) üye olunarak erişilebilecek olan “Çevrimiçi SAGA Başvuru Formu” doldurmak suretiyle verilecektir. Başvurunun işleme alınması için SSB Ar- Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben yazılmış, proje önerisinin adını içeren, firma/kurum/kuruluş adına yetkili kişinin imza ve kaşesinin yer aldığı dilekçenin hazırlanıp, taranarak başvuru esnasında “Doküman Ekle” adımında başvuruya eklenecek dosyalarla birlikte en geç 18/06/2021 Cuma günü saat 15:00'e kadar yüklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgilere aşağıda verilen çağrı duyurusu ve başvuru kılavuzundan erişebilirsiniz.

​​​​​​​

​​​