Malzeme ve üretim teknolojilerinin önemi gün geçtikçe her alanda olduğu gibi Savunma Sanayi özelinde de artmaktadır. Bu doğrultuda, gelişen teknolojiler incelendiğinde Eklemeli İmalat teknolojisi ve uygulama alanlarının da hızla arttığı görülmekte ve SSB’nin son yıllarda yapmış olduğu projelerde Eklemeli İmalat teknolojisi önemli bir yer almaktadır.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası çalışmaları kapsamında “Tasarım ve Analiz”, “Malzeme ve Proses: Metal”, “Malzeme ve Proses: Polimer ve Kompozitleri”, "Malzeme ve Proses: Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler" ile “Test ve Muayene” Odak Çalışma Grupları ile bir takım çalışmalar gerçekleştirilmiş olup savunma, havacılık ve uzay uygulamalarında stratejik bir öneme sahip olan eklemeli  imalat teknolojilerindeki  mevcut  duruma  ve  bu  alanda  gelecekte  önemli  rol oynayabilecek teknolojilere yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 

Toplamda 41 firma ve 33 üniversite ve araştırma kurumundan yaklaşık 272 temsilcinin katıldığı çalışmaların detaylarını içeren Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası (EİTYH) Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Sonuç Raporu yayımlanmıştır. 


Söz konusu rapora bağlantı üzerinde ulaşılabilir.


Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası (EİTYH) Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Sonuç Raporu