EM OTAĞ Lansman.jpg​​


Enerjik Malzemeler Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Lansman Toplantısı 24 Eylül 2020 tarihinde bu alanda ürün, hizmet sunan firmalar, araştırma ve geliştirme yapan üniversite ve kurum temsilcileri, ilgili SSB Daireleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarından 60'ı aşkın temsilcinin katılımı ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen lansman toplantısında toplantıya katılım sağlayan firma temsilcileri, alan uzmanları ve ilgili paydaşlar OTAĞ süreci ve çalışma kapsamında beklenen girdiler hakkında bilgilendirilmiştir.


Başkanlığımız öncülüğünde yapılacak Enerjik Malzemeler Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmalarının yaklaşık 1 yıl süreceği öngörülmektedir. İlgili OTAĞ altında “Patlayıcılar", “Yakıtlar" ve “Piroteknik" Odak Çalışma Grupları (OÇG) bulunmaktadır. Söz konusu OTAĞ ile enerjik malzemeler teknolojilerine ilişkin yol haritasının oluşturularak kısa, orta ve uzun vadede çalışılması planlanan konuların ilgili sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katkıları ile oluşturulması hedeflenmektedir. ​​