Kızılötesi/Görünür Dalgaboyunda Algılama Teknolojileri Yol Haritası çalışmaları tamamlanmış ve 07 Aralık 2017 tarihinde tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır.

 Faaliyetler kapsamında;


  • Kızılötesi/görünür dalgaboyunda algılama teknolojileri kapsamında ortak terminoloji oluşturulmuştur.
  • Teknolojilerin Dünya'daki ve Türkiye'deki mevcut durum analizi yapılmıştır ve bu bilgiler doğrultusunda teknoloji eğilimleri incelenmiştir.
  • Yurtdışı bağımlılığı olan ve kısıtlamalara tabi teknoloji alanları değerlendirilmiş Milli Kritik Teknolojiler belirlenmiştir.
  • Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen/geliştirilmesi planlanan alt birim ve teknolojilere yönelik potansiyel ve öncelikli Ar-Ge alanları belirlenerek Kızılötesi/Görünür Dalgaboyunda Algılama Teknolojileri Yol Haritası oluşturulmuştur.