Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin etkisiyle tüm dünyada kompozit malzeme kullanım alanları ve ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. SSB'nin son yıllarda yapmış olduğu projelerde de önemli bir yer alan kompozit teknolojilerinde rekabet gücünün arttırılması ve odak birliğinin sağlanması amaçlanmıştır. SSB öncülüğünde başlatılan Kompozit Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışması, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı “Kritik Malzeme Teknolojilerinde Savunma Sanayiinin Tam Bağımsızlığı İçin Stratejik Yol Haritalarının Belirlenmesi" kapsamında da takip edilmiştir.


Savunma, havacılık ve uzay alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu Teknoloji Konuları, bu alanlardaki mevcut durumun belirlenmesi ve stratejik öneme sahip, ulusal güvenliğimize doğrudan etki eden kompozit teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Kompozit Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) faaliyetleri “Malzeme", “Tasarım ve Analiz", “İmalat" ile “Test ve Tahribatsız Muayene" Odak Çalışma Grupları altında ele alınmıştır.


Alanlarında uzman Odak Grup Üyeleri savunma, havacılık ve uzay sanayi için stratejik öneme sahip Teknoloji Konularını ortak akıl ile saptamışlardır. Ayrıca, kazanılması hedeflenen teknolojiler, kullanıcı makamların yetenek ihtiyaçları ile ilişkilendirilmiştir.


23 Mayıs 2018 tarihinde lansmanı yapılan “Kompozit Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ)" çalışmaları ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerden konularında uzman yaklaşık 250 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 26 Ekim 2018 tarihinde “Kompozit Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Çalıştayı" gerçekleştirilmiş olup çalışmaların detaylarını içeren Kompozit Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Sonuç Raporu hazırlanmıştır.


Kompozit Odak Teknoloji Ağı Sonuç Raporu​