Nadir Toprak Elementleri (NTE) ve Refrakter Grubu Metaller (RGM) Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) faaliyetleri kapsamında savunma sanayii ve sivil sektörde süper alaşımlar, optik malzemeler, yüksek sıcaklık malzemeleri, elektronik malzemeler vb. teknoloji alanında ileri uygulamalarda kullanılan NTE ve RGM'lerin tanımlanarak ülkemizde bilinen kaynakların belirlenmesi, sanayii ihtiyaçlarının analiz edilmesi amaçlanmış olup, elde edilen bulgular ışığında Nadir Toprak Elementleri (NTE) ve Refrakter Grubu Metaller (RGM) Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Raporu oluşturulmuştur.


SSB'nin başkanlığında 04 Temmuz 2018'de başlatılan NTE ve RGM Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) faaliyetlerine ülkemizde NTE ve RGM'nin kullanıcısı, tedarikçisi, araştırmacısı olan ve ilişkili kurum/kuruluşlar davet edilmiştir. Çalışmalar 16 kurum, kuruluş ve enstitünün katılımları ile gerçekleştirilmiştir.


NTE ve RGM OTAĞ kapsamında “Endüstri", “Cevher, Zenginleştirme ve Geri Kazanım", “Saflaştırma" ve “Alaşım" olmak üzere 4 farklı AÇG kurulmuş ilgi alanları kapsamında oluşturulan bilgi kartları yoluyla NTE ve RGM Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) raporunun oluşturulması ve analizler yoluyla sonuçların elde edilmesi üzere sistematik bir yaklaşımla bilgi alanları belirlenerek listelenmiştir.