Navigasyon Teknolojileri Yol Haritası çalışmaları 2016 tarihinde tamamlanmıştır. 20 Aralık 2018 tarihinde çalışma sonuçları ve Navigasyon Teknolojileri Yol Haritası tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır. 

Faaliyetler kapsamında;


  • Navigasyon sistemleri ve teknolojileri, dünyada yürütülen projeler/ programlar/ araştırma faaliyetleri
  • Türkiye'deki navigasyon sistemleri ve teknolojileri ile ilgili kabiliyetler, altyapılar, tamamlanan/ devam eden projeler/çalışmalar
  •  Mevcut platformlarda/sistemlerde kullanılan navigasyon sistemleri incelenmiştir.
  • Yürütülen/tamamlanan projelerin/çalışmaların çıktıları mevcut/ tedarik edilmesi planlanan platformlar/sistemler ile ilişkilendirilmiştir.
  • Kullanım amaçları, teknoloji eğilimleri ve ülkemizdeki mevcut kabiliyetler de dikkate alınarak tedarik edilmesi planlanan platformlar/sistemler ve modernizasyon kapsamında olan platformlar/sistemler için ihtiyaçların belirlenmiştir.
  • İhtiyaçlar, dünyadaki gelişmeler, teknolojik olgunluk seviyeleri, mevcut kabiliyet ve altyapı dikkate alınarak kritik sistem/alt sistem/bileşen/teknolojilere yönelik konu önerileri belirlenmiş ve Navigasyon Teknolojileri Yol Haritası güncellenmiştir.​