​​​​

rfotag.jpg​​RF Teknolojisi alanında gelişmeler, Haberleşme, Radar ve Elektronik Harp alanlarında kritik sistemlerin gelişimi, ülkelerin teknolojik anlamda diğer ülkelere karşı üstünlük sağlamasını ve bekasını doğrudan etkileyecek öneme sahiptir.


Savunma Sanayii Başkanlığı, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi faaliyetleri ile ülkemizin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan savunma sistemlerimizdeki yurtdışına bağımlı bileşenlerin/kritik teknolojilerin yerlileşmesi ve ileri (çığır açıcı) teknolojilerin ülkemize kazandırılması olmak üzere iki ana amaç doğrultusunda teknolojide tam bağımsızlık hedeflenmektedir.


Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde RF Teknolojileri Yol Haritası çalışmaları kapsamında OTAĞ Çalışmalarının Lansmanı, 20 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır. Bu çalışmaya, Silahlı Kuvvetler Temsilcileri, Üniversiteler, Araştırma Kuruluşları, Sektördeki Firma ve KOBİ'ler davet edilmiştir.


RF OTAĞ kapsamında stratejik öneme sahip olan RF Teknolojileri ve Savunma Sanayii'nde uygulamaları konusunda yurt içindeki yeteneklerin ve ihtiyaçların tespit edilmesi, dünyada bu alanda çalışılan ileri teknoloji alanlarının belirlenmesi, savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin belirlenmesi, teknoloji konu önerilerinin sunulması ve önceliklendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Katıhal, Pasif Bileşenler, Tümdevre, RF Malzeme, Vakum Elektroniği, RF Sinyal İşleme, Kuantum, Anten Teknolojileri alanında 8 farklı Odak Çalışma Grubunun teşkil edildiği RF OTAĞ'a 4 araştırma kuruluşu, 17 üniversite ve 48 firma/kurumdan, yaklaşık 237 kişi katılmıştır. 


137 teknoloji konusu altında oluşturulan 189 alt konu önerisi için güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler analiz edilmiştir. 24 Aralık 2019 tarihinde Çalıştay gerçekleştirilmiş olup RF Yol Haritası Sonuç Raporu Ocak 2021 tarihinde yayımlanmıştır.


​RF​ OTAĞ Sonuç R​aporu​​

​​