​​​AZZ_8831.JPG

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 2018 yılında yapılan planlama doğrultusunda 2019 yılında çalışılmak üzere Siber Güvenlik Teknolojileri konusu seçilerek bu alanda Ar-Ge Teknoloji Yol Haritasının mümkün olduğunca tüm paydaşların katkıları ile hazırlanması hedeflenmiştir.


2019 yılı içerisinde yürütülen OTAĞ çalışmaları sonucunda, Siber Güvenlik Teknoloji konuları tüm sektörün katkıları ile analiz edilerek, önceliklendirilmiş bir teknoloji yol haritasının sektör ve akademi ile birlikte hazırlanması, kısa, orta ve uzun vadede çalışılması hedeflenen konulardan SSB Ar-Ge Yol Haritasına girdi sağlanması ve Ar-Ge desteği sağlayan diğer kurumların da bu yol haritasını dikkate almalarının teşvik edilerek, bu alanda mükerrerlik oluşturmayacak, birbirini tamamlayıcı Ar-Ge desteklerinin verilmesi amaçlanmaktadır.


Siber Güvenlik konusunda Türkiye ve Dünyada mevcut durumun tespit edilmesi, hedeflenen yeni teknolojilerin belirlenmesi, hedefe yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması için Odak Çalışma Grupları oluşturulması suretiyle siber güvenlik alanında millileşmeyi sağlayacak ve bunun yanısıra fark yaratacak çözümlerin/teknolojilerin belirlenmesine yönelik değerlendirmelerin yapılması hedeflenmiştir.


Bu amaçlarla Savunma Sanayii Başkanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üye firmaların/akademisyenlerin katkılarıyla amaca yönelik bir dizi toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiş, Siber Güvenlik Teknolojileri enine boyuna tartılışmıştır. Söz konusu çalışmaların çıktısı olarak da “Siber Güvenlik Teknolojileri OTAĞ (SGTSR) Sonuç Raporu" hazırlanmıştır.​ 


Siber Güvenlik Teknolojileri OTAĞ (SG​TSR) Sonuç Raporu