​​​​​​suruzekasi3.jpg


21 Nisan 2020 tarihinde lansmanı yapılan Sürü Zekâsı OTAĞ faaliyetleri Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinesinde, Sürü Zekâsı ile ilgili teknolojilerde çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla 2020 yılı boyunca yürütülmüştür. OTAĞ çalışmaları Otonomi, İnsan Makine Etkileşimi, Haberleşme ve Elektronik Harp, Sensör ve Bilgi Füzyonu ve Modelleme olmak üzere 5 ana Odak Çalışma Grubu (OÇG) ile sürdürülmüştür.

 

Sürü Zekâsı OTAĞ çalışmaları neticesinde Yönlendirme Komitesi tarafından 44 ana öncelikli teknoloji belirlenmiştir. Belirlenen teknolojiler SSB temsilcileri, İhtiyaç makamları (Hv.K.K'lığı ve K.K.K'lığı), Lider Kuruluş temsilcileri ve OÇG Liderleri temsilcileri tarafından yapılan anket ile önceliklendirilerek kısa, orta ve uzun vadede çalışılması hedeflenen konular belirlenerek SSB Ar-Ge Yol Haritasına aktarılmıştır.​


​Sürü Zekası OTAĞ Sonuç Raporu​